slide 1

Zaaier week 37

Zingen voor de dienst

’s morgens 77:7, ‘s avonds ps. 78:3.

Kinderoppas

Anita Hazendonk, Aafke Meijers en Lukas van der Linden

Bij de diensten

Komende zondag lezen we verder in Ruth. In de morgendienst staan we stil bij Ruth 3:9, waar Ruth spreekt over haar losser Boaz. ’s Avonds zal ik preken over hoofdstuk 4, ik denk met vers 14 als kernvers. In dat vers wordt God geloofd omdat Hij een losser gegeven heeft aan Naomi. Ik wens u en jou goede en gezegende diensten toe!

Collecten

De collecten kunt u overmaken naar de rekeningen van de diaconie (NL24 RABO 01541 97807) en de kerkrentmeesters (NL13 RABO 03360 10052). Hartelijk dank!

Diaconie

De diaconie- en Avondmaalscollecte is bestemd voor Stichting de Herberg. Het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen. Wilt u bij het overmaken het doel vermelden? Voor de Avondmaalscollecte staan er bij de uitgangen 2 mandjes waarin u uw bijdrage voor de Avondmaalscollecte kunt doen.

Kerkrentmeesters

De collecte voor de maand juli heeft 1087 euro opgebracht en de collecte voor de maand augustus 1707,50 euro. Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Pastoraat

In de afgelopen tijd heeft meneer Verweij, Dorpsstraat 46 (4124 AL) een heupoperatie ondergaan. We zijn dankbaar dat deze operatie geslaagd is. Hopelijk zorgt dit ervoor dat het lopen en bewegen weer makkelijker gaat. We wensen u Gods zegen toe in de revalidatie.

Heilig Avondmaal

Op DV. 13 september hopen wij voor het eerst weer Heilig Avondmaal te vieren. Dit moet echter volledig veilig kunnen gebeuren, zonder dat er geen kans is op besmetting. Om dit te kunnen doen blijft iedereen op zijn of haar plaats zitten, en wordt het brood en de wijn door de diakenen uitgedeeld en aangereikt aan diegenen die willen deelnemen aan het HA. De diakenen zullen hierbij handschoenen en mondkapjes dragen. Omdat niet iedereen ’s morgens in de kerk kan zijn, zal er zowel ’s morgens als ’s avonds avondmaal gehouden worden. Bij de uitgangen staan mandjes i.v.m. de avondmaalscollecte.

Bijbelkring

Voor komend winterseizoen willen we starten met een middag en een avondgroep. De avondbijbelkring is op dinsdagavond. De middagbijbelkring hebben we gepland op woensdagmiddag. Het is voor ons i.v.m. de afstand die we moeten houden, handig om te weten hoeveel mensen er welke bijbelkring bezoeken. Zou u zich bij mij of Reinier van de Water aan willen melden? Dan kunnen wij kijken of de kring in het KC gehouden kan worden, of dat we moeten uitwijken naar de kerk. Alvast bedankt!

Ambtsdragersverkiezing

De kerkenraad heeft in zijn vergadering van 8 september de volgende dubbeltallen opgesteld. Voor de vacature van ouderling Van Os: P. Brouwer (Achterweg 29) en C. de Leeuw (Biezenweg 2) . Voor de vacature van ouderling Reijersen van Buuren: E. de Heus (Jan v.d. Leedeplein 2) en R. Simons (De Zijp 8). De stemmingsvergadering staat gepland op woensdag 16 september.

Stemmingsvergadering

Omdat het niet mogelijk is de stemmingsvergadering op één moment met iedereen te houden, zal de stemmingsvergadering op woensdag 16 september zowel in de middag als in de avond plaats vinden. Van 14:30-15:30 en van 19:30-20:30 uur kunt u in het KC uw stem uitbrengen. U komt het KC binnen via de normale ingang, u loopt naar de grote zaal (waar u uw stem kunt uitbrengen) en verlaat het KC via de buitendeur van de kinderoppaszaal. We hopen zo het aantal stemmers te spreiden, en gaan er vanuit dat iedereen een moment heeft om zijn of haar stem uit te brengen.

Aanmelden kerkdienst

Voor a.s. zondag kunt u zich weer aanmelden voor de kerkdienst. Ons verzoek is om dat ook echt te doen, zo voorkomen we lastige situaties. We vragen of u zich telefonisch (06-12886459) aan wilt melden bij voorkeur op vrijdagavond tussen 19:00 en 21:00 uur. Meldt u zich op een ander tijdstip aan, doet u dat dan wel uitsluitend bij de scriba.

Openluchtdienst

Op zondag 20 september hopen we (in verband met opening winterwerk) een zangdienst in de openlucht te organiseren. Aanvang: 14:30 uur. Omdat we nu nog niet kunnen zeggen of de weersomstandigheden goed zijn, vragen we u om de website in de gaten te houden voor de laatste informatie. Verder informatie volgt nog.

Schuur open

Vanaf 26 september wordt de schuur weer opengesteld om spullen voor de zomermarkt te brengen en daarna weer op de laatste zaterdag van de maand van 10.00 uur tot 12.00 uur. De verkoop zal ook weer mogelijk worden gemaakt. Houdt u er wel rekening mee dat er maar een beperkt aantal mensen binnen mogen zijn. We zullen een looproute maken en ons aan de coronaregels houden.

Kaartenverkoop

Aartje van der Lee zal donderdag 10 september niet aanwezig zijn in het KC om kaarten te verkopen. Op de donderdagen 17 en 24 september kunt u wel in het KC terecht voor mooie kaarten. U bent welkom van 14:00-15:00 uur.

Agenda

16-9: Stemmingsvergadering (14:30-15:30 en 19:30-20:30 uur)
20-9: Openluchtdienst (onder voorbehoud) (14:30 uur)

Tenslotte

Ik zie er naar uit om met u en jou a.s. zondag het Heilig Avondmaal te kunnen vieren. Mooi om juist in deze tijd de bemoediging in brood en wijn te ontvangen. Ruth klemt zich aan Boaz vast: u bent onze losser. Wij klemmen ons in brood en wijn aan Christus vast: U bent onze losser. Daar nemen we onze toevlucht, daar ligt onze veiligheid: schuilen achter het bloed van Christus. Ik hoop dat we zo als gemeente a.s. zondag een plek ontvangen onder de vleugels van God. Met een hartelijke groet, ds. Brendeke

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info @hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige