slide 1

Zaaier week 40

Zingen voor de dienst

’s morgens 87: 4, ‘s avonds ps. 89:4.

Kinderoppas

Lianne de Heus, Mirthe Brouwer en Sophie de Groot

Bij de diensten

Komende zondag heb ik twee keer geruild met voorgangers uit de omgeving. Gezegende diensten toegewenst onder het Woord van God.

Collecten

De collecten kunt u overmaken naar de rekeningen van de diaconie (NL24 RABO 01541 97807) en de kerkrentmeesters (NL13 RABO 03360 10052). Hartelijk dank!

Pastoraat

Nadat het de goede kant opging met Bart Korevaar, heeft hij vorige week een  luchtembolie gekregen. Die is in hersenen terechtgekomen, met uitval tot gevolg. Bart ligt hierdoor nu in het AMC in Amsterdam. Zijn toestand is stabiel, hij is wakker, maar de zorgen zijn zeker groot. Het valt niet mee om na het ongeluk van weken terug, daar nu deze klap overheen te krijgen. We bidden Bart, Janice (Achterweg 2) hun ouders en andere gezins-/familieleden Gods zegen en kracht toe in deze zware tijd.

Er zijn best wat zorgen onder diverse gemeenteleden. Gezondheid, familie, werk, kinderen, school: wat is er niet veel waar je je zorgen over kunt maken. Juist ook in deze tijd, waarin de maatregelen weer scherper worden, worden de zorgen ook groter. Ik wens u in alles de rust en vrede van God toe. We mogen ons vasthouden aan de trouw van God, die Hij ook belooft in zijn Naam: HEERE, ‘Ik ben erbij’. De ervaring van die trouw is geen vanzelfsprekendheid. Daarom is het goed om telkens weer vanuit Woord, gebed en (ere)dienst bij de trouw van God gebracht te worden. Richt uw ogen op Jezus, luister naar Zijn stem, Hij laat u de trouw en liefde van God zien en horen. Daar mag u zich aan vast houden, met al uw zorgen.

Verkiezing

In de afgelopen week heeft Edwin de Heus aangegeven dat hij zijn verkiezing tot ouderling heeft aangenomen. Daar zijn we als kerkenraad erg dankbaar voor. We wensen Edwin, samen met Alina en hun gezin Gods zegen toe voor de komende tijd. Bezwaren tegen de gevolgde procedure of bevestiging van de verkozen broeder kunnen schriftelijk en ondertekend ingebracht worden tot vrijdag 3 oktober (en niet tot maandag 5 oktober, zoals vermeld in de kerkdienst) bij scriba De Jong of ds. Brendeke.

Ontmoetingsmiddag

Ik kom net terug van de ontmoetingsmiddag. Het was fijn en goed om elkaar te zien, te spreken en ons verbonden te weten met anderen thuis. Het voelde wat bijzonder: het was in de kerk, op afstand natuurlijk, maar het was mooi om samen stil te staan bij Job en een quiz te doen. Ik hoop dat u ervan heeft kunnen genieten. Ook van het voorleesboek dat werd voorgelezen. De komende weken zal er elke dinsdagmiddag van 15:00 tot 15:30 uur uit ‘de vrouw met het boek’ worden voorgelezen.

VBW

Op 20, 21 en 22 oktober vindt de Vakantie Bijbel Week plaats in ons dorp. Ook dit jaar kunt u uw steentje weer bijdragen door het doneren van een product. Aanstaande zondag 4 oktober zal er weer een doosje met enveloppen in het portaal van de kerk staan. Op zondag 11 oktober kunt u het product inleveren in de krat in het portaal van de kerk. Mocht u momenteel niet naar de kerk gaan en wilt u toch een product doneren, kunt u contact opnemen met Sonja van der Lee (06-51353705 ) of  Carolien van der Lee (06-20509441). Alvast hartelijk dank namens de VBW-commissie!

Aanmelden kerkdienst

Voor a.s. zondag kunt u zich weer aanmelden voor de kerkdienst. We vragen of u zich telefonisch (06-12886459) aan wilt melden (mag ook via de app) bij voorkeur op vrijdagavond tussen 19:00 en 21:00 uur. Meldt u zich op een ander tijdstip aan, doet u dat dan wel uitsluitend bij de scriba. De jongeren hoeven zich voor de avonddienst niet apart aan te melden. Zij mogen gewoon komen.

Agenda

2-10: OJW
5-10: Catechisatie (18:30 en 19:30 uur)
6-10: Voorleesboek (15:00-15:30 uur)
9-10: Jeugdclub (19:00-20:30 uur)

Tenslotte

Komende zondag is het Israëlzondag. Een zondag waarop in de kerk in het bijzonder aandacht wordt besteed aan Israël, in verkondiging en in gebed. Als u het GZB-dagboek ‘Een handvol koren’ leest, dan leeft/leest u al toe naar zondag. Mooie gedeeltes uit Romeinen 9 en 11 komen langs. Het is goed om onze verbondenheid met het volk van God te proeven en niet te vergeten. De kerk bestaat dankzij Gods genadige werk in Israël. En als christenen verwachten we de opleving van het Christus-geloof onder het volk van Abraham. Dan zal pas echt de volheid van het heil van God zichtbaar worden, ook voor de kerk (Rom.11:12-13). We bidden dat het licht onder het volk van God gaat stralen, en dat Israël en de Kerk samen, in volheid, God mogen prijzen en dienen. Met een hartelijke groet, ds. Brendeke

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info @hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige