slide 1

Zaaier week 42 & 43

Zingen voor de dienst

18-10: ’s morgens 92:7, ‘s avonds ps. 93:4.
25-10:’s morgens 95:3, ‘s avonds ps. 96:4.

Kinderoppas

Carolien van der Lee en Lars van der Lee. 

Bij de dienst

Afgelopen zondag mochten we Edwin de Heus als nieuwe broeder binnen de kerkenraad bevestigen. Daarnaast werden er vier broeders herbevestigd: Gert van Dieren, Wilco van der Lee, Stef de Leeuw en Leander van der Linden. Het was mooi om bemoedigd te worden vanuit 2 Timotheüs 1. We hebben geen Geest van vreesachtigheid ontvangen, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. Vanuit die Geest mogen de broeders, en mogen we allemaal God dienen. (Overigens: heeft u de broeders al Gods zegen toegewenst?)

Collecten

De collecten kunt u overmaken naar de rekeningen van de diaconie (NL24 RABO 01541 97807) en de kerkrentmeesters (NL13 RABO 03360 10052). Hartelijk dank!

Kerkrentmeesters

De collecte voor het werk van de kerkrentmeesters heeft in september 1320 euro opgebracht. Hartelijk dank hiervoor.

Diaconie

De diaconiecollecte van zondag 18 oktober is bestemd voor het werk van Marc en Angela v.d. Poel

Kerkdienst

De kerkenraad heeft besloten om het advies vanuit de regering en de PKN over de inrichting van de kerkdienst, over te nemen. Dat betekent dat we vanaf afgelopen zondag niet meer als gemeente zingen, maar met voorzangers. Daarnaast is het aantal kerkgangers per dienst terug gebracht tot 30, exclusief medewerkers en kinderen onder de 12 jaar. U kunt zich zoals gebruikelijk aanmelden voor de kerkdienst bij onze scriba, Aart de Jong. Dat kan door hem op vrijdagavond tussen 19:00 en 21:00 uur te bellen of door hem te appen (06-12886459). Iedereen die wil komen, moet zich weer (opnieuw) op deze manier aanmelden.

Verhuizing

Familie Meijers is in de afgelopen tijd verhuisd naar hun nieuwe stek aan de Bolgerijsekade. Hun adres is nu: Bolgerijsekade 3b, 4131 NT Vianen. We wensen jullie een goede en gezegende tijd toe in jullie nieuwe huis.

Bijbelkring

De Bijbelkring komt dinsdagavond 27 oktober weer bij elkaar. We behandelen dan hoofdstuk 2 uit het boekje over Exodus.

MiddagBijbelkring

De middagBijbelkring vindt plaats op woensdag 28 oktober. We vervolgen het boekje met het lezen van hoofdstuk 2, waarbij we ook Exodus 2 lezen.

OPA

Het oud papier wordt op 17 oktober opgehaald door Ad Bergshoeff, Diederik Meijers en Bram de Groot.

Vakantie

Van 17-23 oktober heb ik een week vakantie. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met uw wijkouderling.

Agenda

17-10: OPA (vanaf 8:00 uur)
20-10: VBW (20, 21 en 22 oktober)
26-10: Catechisatie (18:30 en 19:30 uur)
27-10: Ontmoetingsmiddag (14:00-15:00 uur)
27-10: Bijbelkring (20:00-22:00 uur)
27-10: Themakring (20:00-22:00 uur)
28-10: MiddagBijbelkring (14:00-16:00 uur)
28-10: Jongerenkring (20:00-21:30 uur)
29-10: Jeugdclub (19:00-20:30 uur)
31-10: Schuur open & collectebonnen (10:00-12:00 uur)

Tenslotte

We leven in een niet gemakkelijke tijd. Dat was al zo, maar dat gevoel drukt nog steviger nu ons leven steeds meer beperkt wordt door maatregelen om de besmettingen tegen te gaan. Iedereen heeft er mee te maken, al wordt de impact verschillend beleefd. We mogen ons juist ook in deze tijd, waarin veel dingen per dag geregeld worden, richten op het Koninkrijk van God. Een Rijk zonder ziekte, dood en zorgen. Daar mogen we ons in alle chaos en twijfel van deze wereld aan vast houden. Het is beloofd! Het komt! Hij komt! Met een hartelijke groet, ds. Brendeke

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info @hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige