slide 1

Zaaier week 45

Zingen voor de dienst

’s morgens 42:3, ‘s avonds ps. 99:2.

Kinderoppas

Kristel Kool en Arco de Leeuw

Collecten

De collecten kunt u overmaken naar de rekeningen van de diaconie (NL24 RABO 01541 97807) en de kerkrentmeesters (NL13 RABO 03360 10052). Hartelijk dank!

Kerkrentmeesters

Ouderling Noteboom ontving € 20,00 tijdens huisbezoek. Hartelijk dank!

Pastoraat

Mevr. De Leeuw - Hol, Nijensteinseweg 4 (4124 AV) mocht zaterdag thuiskomen na de heupoperatie. We zijn dankbaar dat het goed mocht gaan en dat u al weer thuis bent. We wensen u Gods zegen en kracht toe in het herstel van de operatie en de tijd van revalidatie.

Meneer Van Herwijnen, Dorpsstraat 33 (4124 AL) heeft in de afgelopen dagen een hartoperatie ondergaan, waarbij zijn lekkende hartklep is hersteld. De operatie mocht slagen, daar zijn we dankbaar voor. Als alles goed gaat, hoopt u deze week weer naar huis te komen. We wensen u Gods zegen toe, samen met uw vrouw.

We denken ook aan de andere zieken in onze gemeente. Zowel fysiek als mentaal kunnen er klachten zijn. Sommigen van u dragen ze al jaren met u mee. We bidden u Gods ondersteuning toe in de moeiten die u ervaart in uw leven.

Vakantiebijbelweek

De VBW-crew kijkt terug op een zeer geslaagde week. Het was erg gezellig met elkaar en we hebben veel geleerd, met en van elkaar. Wij willen je bedanken dat je er was, als deelnemer, vrijwilliger of sponsor. Super bedankt allemaal en tot volgend jaar! De VBW-crew

OJW

De sportavond van 7 nov gaat niet door. We hopen (in afwachting van de persconferentie) 14 nov met elkaar een sportavond te hebben. Hou de berichtgeving dus goed in de gaten! 

Open Doors dag 2020

Zaterdag 7 november is de jaarlijkse Open Doors dag. Het thema is :"door alles heen”. Dwars door vervolging en uitsluiting van (corona)hulp heen, houden vervolgde christenen vast aan de Heere Jezus. Als Open Doors willen we hun voorbeeld volgen. Daarom gaat de Open Doors dag dit jaar in aangepaste vorm toch door. Je kunt thuis ‘s middags van 14.30-17.00 of ‘s avonds van 20.00-22.30 de livestream volgen. Tijdens de livestreams kijk je naar sprekers en videoboodschappen uit de vervolgde kerk en geniet je van muziek.

Aanmelden kerkdienst zondag

U kunt zich aanmelden voor de kerkdienst bij onze scriba, Aart de Jong. Dat kan door hem op vrijdagavond tussen 19:00 en 21:00 uur te bellen of door hem te appen (06-12886459).

Agenda

9-11: Catechisatie (18:30 en 19:30 uur)
10-11: Themakring (20:00-22:00 uur)
11-11: Op weg-kring (20:00-21:30 uur)
12-11: Jongerenkring (20:00-21:30 uur)
13-11: Jeugdclub (19:00-20:30 uur)
15-11: Jeugdvereniging (20:00-22:00 uur)

Tenslotte

Vanavond zal premier Rutte opnieuw een persconferentie geven. Als u deze Zaaier leest, zullen de nieuwe maatregelen bekend zijn. We leven mee met iedereen die de gevolgen daarvan ondervindt. Afgelopen zondag zongen we in verband met Hervormingsdag het lied van Luther: Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de Zijnen! Ik wens u en jou die veilige bescherming toe in deze tijd. De veiligheid van lichaam én ziel liggen geborgen in het machtswoord van Jezus: ‘Het is volbracht’. Hét ‘vaccin’ voor zondaren. Met een hartelijke groet, ds. Brendeke

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info @hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige