slide 1

Zaaier week 21

Zingen voor de dienst

’s morgens ps. 143:8, ’s avonds ps. 145:4.

Bij de diensten

Komende zondag is het zondag voor de vervolgde kerk. Daar wil ik in de morgendienst aandacht aan besteden, waarschijnlijk vanuit het thema ‘samen bidden’. ’s Avonds gaat een oud-dorpsgenoot voor. Gezegende diensten gewenst.

Collecten

De collecten kunt u overmaken naar de rekeningen van de diaconie (NL24 RABO 01541 97807) en de kerkrentmeesters (NL13 RABO 03360 10052). Hartelijk dank!

Kerkrentmeesters

Ds. Brendeke ontving € 20,00. Hartelijk dank!

Pastoraat

We leven mee met meneer Van Herwijnen, Dorpsstraat 33 (4124 AL). Het valt zwaar om ziek thuis te zijn en te weten dat er geen verdere behandelingen meer mogelijk zijn. We bidden u, samen met uw vrouw, de sterkte en troost van God toe. Mevrouw Koekkoek, Bongerd 13 (4124 AK) is vorige week thuisgekomen uit het ziekenhuis. We zijn dankbaar dat u weer thuis mag zijn, tegelijk blijft de situatie zorgelijk. We wensen u, samen met uw man, veel sterkte en Gods zegen toe in alles wat er op u af komt.

Vurige boeketten actie

De Pinksteractie van de GZB heeft het mooie bedrag opgeleverd van 742,85. 70 vurige boeketten hebben we bezorgd in Hagestein en omstreken. Bijna 500 euro gaat er hiervan naar ons zendingsechtpaar Björn en Marlies. We willen iedereen bedanken voor het bestellen van de boeketten en de positieve reacties! Annelies, Wilma en Jacqueline

Nacht van gebed vrijdag 4 juni

Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Heere Jezus. Zij vragen dringend om gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland. In samenwerking met de Hervormde gemeente van Hagestein, Hoef en Haag, Everdingen en Zijderveld geven we hier dit jaar invulling aan door op vrijdagavond 4 juni in het Kerkelijk Centrum “De oude School” in Zijderveld samen te bidden. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 24 uur. We werken met tijdsblokken van een uur  Het eerste blok van 20-21.00 zal  een spreekster van Open Doors verzorgen. U kunt er ook voor kiezen om een deel van de tijd mee te bidden. Schuif gerust aan! Tijdens de nacht horen we verhalen van vervolgde christenen en ondersteunen we hen door gebed. Neem voor vragen contact op met: Bart de Jong, Zijderveld 06-11092835 of Jacqueline Reijersen van Buuren 06-12904320 (ook als je mee wilt rijden).

Tenslotte

Afgelopen zondag en maandag vierden we Pinksteren, in het geloof dat de Heilige Geest eeuwen geleden gekomen is en nog steeds de levens van mensen binnenkomt. Daar werkt Hij het geloof in Jezus en vult Hij mensen met Zijn vuur. Opdat meer en meer mensen dienaren in Gods Koninkrijk worden. We bidden dat we meer merken en zien van het werk van de Geest, zodat we meer van Jezus zien. Zo gaan we op het einde aan, dat in Jezus een nieuw begin is. Hartelijke groet vanuit de pastorie, ds. Brendeke

RSS Feed zaaier

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info @hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige