slide 1

Zaaier week 27

Zingen voor de dienst

’s morgens ps. 6:8, ’s avonds ps. 8:9.

Collecten

De collecten kunt u overmaken naar de rekeningen van de diaconie (NL24 RABO 01541 97807) en de kerkrentmeesters (NL13 RABO 03360 10052). Hartelijk dank!

Diaconie

De collecte van zondag 11 juli is bestemd voor de stichting Woord en Daad. Hun missie is dat ieder mens is geschapen naar Gods beeld en alle mensen gelijkwaardig zijn. Daarom weten ze zich geroepen om Gods liefde en barmhartigheid te weerspiegelen en door te geven. In een gebroken wereld, getekend door armoede en onrecht, streeft Woord en Daad naar zichtbare tekenen van Gods komend Koninkrijk. Het Bijbels perspectief op gerechtigheid en barmhartigheid drijft ons om dagelijks bij te dragen aan een duurzame verandering van mensen hier en daar. We willen onze verantwoordelijkheid nemen om vanuit die missie met hoge ambities duizenden mensen  te bereiken, door programma’s die verbinden en levensveranderend zijn. Doet u mee?

Kerkrentmeesters

De collecte voor het werk van de kerkrentmeesters heeft in de maand juni 2245 euro opgebracht.  Hartelijk dank voor uw bijdragen. 

Pastoraat

Anneke de Jong, Gasperdenstraat 18 (4124 AP) heeft afgelopen maandag een goede uitslag gekregen. Wel is er bij de scans een plekje ontdekt op de wervelkolom. Voor alle zekerheid wordt daarvan nog een andere scan gemaakt. Vrijdag hoort ze daarvan de uitslag. Aan de ene kant blijdschap omdat de zware behandelingen effect hebben gehad. Aan de andere kant toch weer spanning vanwege dat plekje. We bidden jullie Gods zegen en vertrouwen toe in deze tijd.

Mevr. Liefhebber van de Vosstraat 1 verblijft nog steeds in het Antonius Ziekenhuis in Utrecht (Soestwetering 1 3543 AZ, afdeling 5A, kamer 12). Op dit moment ligt ze in isolatie vanwege een mogelijke TBC-infectie. De dokteren zijn op zoek naar welke infectie ze heeft, om zo gericht te kunnen behandelen. We wensen u Gods zegen toe in uw situatie.

School

De jongeren zijn druk bezig met het afronden van hun schooljaar. Een aantal hebben examen gedaan, anderen hebben een toetsweek of een andere afsluiting. De kinderen van de basisschool hebben ook nog maar een anderhalve week voor zich. We hopen dat iedereen het afgelopen bijzondere jaar op een goede manier af kan ronden. We wensen de kinderen/jongeren en hun ouders Gods zegen toe in de laatste weken.

Belijdenisdienst

Op 25 juli zal er in de avonddienst belijdenis van het geloof worden afgelegd door de volgende jongeren: Machiel en Deline Copier, Janienke de Heus, en Gert en Mirjam van Lagen. We hebben afgelopen jaar een mooi traject gelopen met elkaar, rondom een open Bijbel en eerlijke gesprekken. Het is bemoedigend dat er ook dit jaar weer jongeren zijn die hun geloof in God willen belijden met hun ja-woord. Wilt u, op weg naar 25 juli, voor hen bidden?

Oppas

Voor hen die (kleine) kinderen hebben: er is kinderoppas beschikbaar tijdens de morgendienst. Als u naar de kerk gaat, kunt u bij Maaike de Leeuw (06-27612989) aangeven dat u oppas wilt. Zij zorgt dan dat er oppassers zijn.

Beroep

Eind deze week zal ik aan de gemeente in Nieuwerkerk a/d IJssel mijn beslissing bekendmaken over het beroep dat ze om mij uitgebracht hebben. Het blijft wikken en wegen, maar vooral bidden om Gods hulp. Dank voor het meeleven dat we vanuit u ontvingen en ontvangen. Dat doet goed.

Tenslotte

Met een hartelijke groet, ds. Brendeke

 

 

 

RSS Feed zaaier

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info @hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige