slide 1

Mededelingen kerkenraad coronavirus

Bericht van 30-3.

Ook komende zondag hopen we weer twee diensten uit te zenden. Helaas mogen er, in navolging van een oproep van de burgemeester van de Vijfheerenlanden aan de kerken, geen mensen in de kerk komen. In de kerk zijn alleen mensen aanwezig die een rol in de dienst hebben.

De diensten zijn mee te luisteren via onze site, of direct via deze link van kerkdienst gemist. De diensten hopen we voorlopig iedere zondag op deze manier uit te zenden. (zolang bijeenkomsten niet zijn toegestaan)
 
 
   
Verder hopen we in de stille week en ook met pasen uitzendingen te verzorgen. De volgende uitzendingen staan dan gepland:
 
7 april (dinsdag) vanaf 19:30u 
8 april (woensdag) vanaf 19:30u
Dit zijn korte uitzendingen (van ongeveer 30 minuten) waarin stilte, de Bijbel, zang en gebed een rol spelen.
 
U bent ook uitgenodigd voor de uitzending van de kerkdiensten:
 
10 april om 19:30 uur. (Goede vrijdag; Gedenken van het lijden en sterven van Jezus.)
12 april 9:30u (Pasen; Vieren opstanding van Jezus.)
12 april 18:30u (Pasen; Vieren opstanding van Jezus.)
13 april 9:30u (Tweede paasdag; Uitzending georganiseerd door de jeugdvereniging waarin ook zang, muziek en de Bijbel een rol spelen.) 
 
Uw (collecte) giften kunt u overmaken via onderstaande rekeningnummers. We adviseren dit bijvoorbeeld één keer per maand te doen, vanwege de transactie kosten: 
 
Diaconie: NL24 RABO 01541 97807
Kerkrentmeesters: NL13 RABO 03360 10052

 

Bericht van 28-3.

Zondag 29-3 worden er twee diensten uitgezonden. Helaas mogen er, in navolging van een oproep van de burgemeester van de Vijfheerenlanden aan de kerken, geen mensen in de kerk komen. In de kerk zijn alleen mensen aanwezig die een rol in de dienst hebben. De volgende diensten worden uitgezonden vanuit onze kerk:

9.30u Ds. G. C. Bergshoeff 
18.30u Ds. B. J. van de Kamp
 
Beide diensten zijn mee te luisteren via onze site, of direct via deze link van kerkdienst gemist. De diensten hopen we voorlopig iedere zondag op deze manier uit te zenden. (zolang bijeenkomsten niet zijn toegestaan)
 
In de laatste dienst van de maand is er, normaal gesproken, een extra collecte voor het werk van de kerkrentmeesters. Misschien is het daarom nu ook een geschikt moment om uw collectegeld over te maken. Dat kan op de volgende rekeningen: 
 
Diaconie: NL24 RABO 01541 97807
Kerkrentmeesters: NL13 RABO 03360 10052
 
 
   
Verder hopen we in de stille week en ook met pasen uitzendingen te verzorgen. De volgende uitzendingen staan dan gepland:
 
7 april (dinsdag) vanaf 19:30u
8 april (woensdag) vanaf 19:30u
Dit zijn korte uitzendingen (van ongeveer 30 minuten) waarin stilte, de Bijbel, zang en gebed een rol spelen.
 
U bent ook uitgenodigd voor de uitzending van de kerkdiensten:
 
10 april om 19:30 uur. (Goede vrijdag; Gedenken van het lijden en sterven van Jezus.)
12 april 9:30u (Pasen; Vieren opstanding van Jezus.)
12 april 18:30u (Pasen; Vieren opstanding van Jezus.)
13 april 9:30u (Tweede paasdag; Uitzending georganiseerd door de jeugdvereniging waarin ook zang, muziek en de Bijbel een rol spelen.) 
 
 

Bericht van 21-3.

Door ziekte van Ds. Brendeke zal hij in de diensten van zondag 22-3 niet voorgaan.

Voor zondagmorgen is met Hei en Boeicop overeengekomen dat we onze uitzending verbinden met die van hen. Er zal dan ook voorbede voor Hagestein gedaan worden. Tijdens de avonddienst verbinden we onze uitzending met Nieuwland. Technisch gezien zullen de diensten uitgezonden worden via de kerk-tv van Hagestein. (er is dus verder niemand in de kerk). 

 
Zondag 22 maart 9.30u Ds. W.A. van den Born mee te luisteren via  https://kerkdienstgemist.nl/stations/129/events/live
Zondag 22 maart 18.30u Ds. Niesing mee te luisteren via https://kerkdienstgemist.nl/stations/983/events/live
 
De dienst wordt ook uitzonden via de gebruikelijke kanalen van Hagestein. (Maar gezien de capaciteit adviseren we als dat mogelijk is, bovenstaande links te gebruiken)
 
Tot slot laten we ons bemoedigen door het Woord God! Daarom hier vers 1 t/m 6 uit Psalm 91: 
 
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, Mijn God, op Wie ik vertrouw! Want Híj zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser. U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht,voor de pijl die overdag aan komt vliegen, voor de pest, die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest. 
 
Bovenstaande betekent niet dat ons niets kan overkomen en dat we onze verantwoordelijkheid niet moeten nemen met betrekking tot de maatregelen. Maar het is ons wel tot troost dat God ons persoonlijk kent en weet wat we nodig hebben en wat goed voor ons is. We bidden elkaar Gods nabijheid en sterkte toe in deze bijzondere tijden. Er is een crisis gaande waarvan we niet weten hoe het zal verlopen. We mogen wel geloven en vertrouwen dat het onze God niet uit de hand loopt. We wensen elkaar gezegende diensten toe. 
 

 

Bericht van 17-3.

Laatste besluiten met betrekking tot activiteiten in de gemeente.

 

De kerkdiensten
Voor de kerkdiensten blijven de adviezen zoals hieronder verwoord van toepassing.

Er blijven 2 diensten per zondag op de gebruikelijke tijden. (9.30u en 18.30u). 

Als u meekijkt of luistert en wilt bijdragen aan de collecte, kunt u gebruik maken van de bankgegevens van de diaconie en kerkrentmeesters zoals hieronder vermeld. Omdat de kerk kosten maakt per transactie vragen we u uw giften van een aantal diensten op te sparen en dan over te maken: 

Diaconie: NL24 RABO 01541 97807
Kerkrentmeesters: NL13 RABO 03360 10052

 

Kerkelijke activiteiten
Alle kerkelijke activiteiten zijn tot nader order afgelast. Dat geldt ook voor de Paasontbijtactie, de kerkenraadsvergadering, de stemmingsvergadering en de activiteiten die gepland stonden in de stille week. 

 

Verder
Als hieronder iets is vermeld wat bovenstaande tegenspreekt, dan geldt bovenstaande. Lees hier de laatste adviezen van de PKN en lees hier de laatste adviezen van het RIVM

 

 

 

Laatste wijziging is van 13-3. 

Door de maatregelen vanuit de overheid en het advies van de PKN om alle bijeenkomsten met meer dan 100 mensen af te gelasten, zien we ons als kerkenraad genoodzaakt om ons aan deze richtlijnen te conformeren.

Daarom geven we de volgende adviezen: 

1) Als u daarvoor de mogelijkheid heeft, adviseren we de komende kerkdiensten via kerk-tv bij te wonen.  

2) Mensen met neusverkoudheid en/of hoesten en/of keelpijn en eventueel koorts adviseren we zeker thuis te blijven en mee te luisteren of kijken.

3) Ook kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) adviseren we thuis te blijven en mee te luisteren of kijken.  

4) Voor mensen die niet mee kunnen kijken of luisteren via kerk-tv geldt: Kerkdeur blijft open bij binnenkomst en vertrek en collecteren wordt bij de uitgang gedaan, geef geen snoep aan elkaar door en ga verspreid in de kerk zitten. 

5) Verder nemen we de adviezen van het RIVM over.

Meeluisteren of kijken kan via deze link van kerkdienst gemist. Omdat men bij kerkdienst gemist capaciteitsproblemen verwacht heeft men gevraagd het volgende met u te delen: 

  • herlaadt de pagina niet vaak bij een onderbreking in de uitzending. Probeer het bijvoorbeeld 5 minuten later nog eens.
  • Gebruik 1 beeldscherm per adres. Hiermee worden de systemen niet nodeloos belast.

Verder zijn door de kerkenraad nog de volgende besluiten genomen met de kennis van dit moment: 

  • Geen oppas tijdens de kerkdiensten. 
  • Het avondmaal van 22 maart gaat niet door. 
  • Bezinningsuurtje voor het avondmaal gaat niet door.
  • Jongeren bijeenkomsten zoals zondagsschool, jeugdclub en jeugdvereniging kunnen zonder tegenbericht wel doorgaan. 
  • Themakring kan doorgaan.
  • Bijbelkringen en ouderen bijeenkomsten worden afgelast tot nader order.
  • Schuur blijft ook dicht, collectebonnen kunnen besteld worden via J. van Weverwijk

Heeft u nog vragen over bovenstaande neem dan contact op met uw wijkouderling.

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info @hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige