slide 1

Geloven is doen!

Jaarthema 2021/2022

 

                 

Activiteiten

In het kader van de opening van het winterwerk worden er diverse activiteiten georganiseerd. 

18 september vanaf 14:00u is er een gemeentedag.

25 sept. is de schuur open, worden er hamburgers gebakken en koffie, thee, limonade geschonken met wat lekkers in het kader van burendag. Klik hier voor meer informatie.

26 sept. om 9:30u is er een kerkdienst in het kader van het jaarthema. Het thema is ''Geloven is doen''. De dienst gaat over ''De talenten'' uit Matt. 25:14-30. De dienst begint om 9:30u in de kerk op de Dorpsstraat in Hagestein. Klik hier om mee te kijken.

26 sept. om 18:30u is er een kerkdienst die geleid wordt door Ds. R. v.d. Knijff.  Klik hier om mee te kijken.

Vanaf 27 sept starten alle clubs, verenigingen en kringen weer. Klik hier voor de agenda.

Verder..

Geloven is doen!

Als iemand verteld dat je ergens gratis ijs kunt halen, of dat er een BN-er in het dorp is, en je komt niet in beweging, kan dat raar overkomen.
Het wordt nog anders als je bericht krijgt dat er iets ergs is gebeurd thuis en je pakt niet snel je spullen om naar huis te gaan. Het klopt niet als je een bericht wel gelooft, maar er niet naar handelt. Zo is het ook met geloof; als je gelooft bepaalt dat ook je leven van elke dag. Geloven heeft alles te maken met doen.

Het thema voor het komende jaar is ook:

‘geloven is doen!’

Thuis, in en rond de kerk en op andere plekken horen we over het geloof in Jezus. Dat geloof krijgt handen en voeten in wat we doen, of juist niet doen.

Vorig jaar stonden we stil bij de prachtige boodschap die God ons geeft in de Bijbel. Hij heeft Jezus als Redder gestuurd naar deze aarde. Hij verlost ons van onze schuld, Hij is ons houvast in een wereld waarin zoveel onzekerheid is. Maar nadat we een seizoen lang hebben mogen ‘horen’, kijken we nu ook wat er met die boodschap gebeurt. Het kan niet zo zijn dat we na een preek of clubavond zeggen: ‘Nou, dat was goed om te horen’, om vervolgens over te gaan tot de oude orde van de dag. Dat wat we geloven, moet ook vrucht dragen.

Het mooie is dat Gods ons daarbij helpt. Hij zegent ons met de Bijbel(verhalen), met elkaar. Samen ontdekken we zo hoe God wil dat we leven zoals Hij dat graag ziet: in liefde tot Hem en tot elkaar, zoals Jezus!

 

Diaconaal thema ''Licht op Zuid''

We zamelen dit jaar geld in voor ‘Licht op Zuid’, een multiculturele geloofsgemeenschap in Rotterdam-Zuid. Een belangrijk onderdeel van het werk daar is diaconale hulp. Die is erg nodig in een wijk waar veel financiële en maatschappelijke problemen zijn.

Licht op Zuid is een missionair initiatief vanuit de Maranathakerk in Rotterdam. Ruim vier jaar geleden sloot Theo Visser vanuit ICP aan bij het verlangen van de Maranathakerk om meer kerk te zijn voor de wijk. De Maranathakerk is een gereformeerde bondsgemeente binnen de PKN. De gemeente ontdekte echter dat er eigenlijk weinig mensen uit de wijken rond de kerk zelf naar de kerk komen. Daarom is Licht op Zuid in 2010 met veel enthousiasme opgestart. Het doel is om mensen uit de wijken rond de kerk (Bloemhof, Hillesluis, Afrikaanderwijk) te bereiken met het evangelie en samen met hen een geloofsgemeenschap te vormen.

Diaconaal maatschappelijke activiteiten
De maatschappelijke activiteiten bestaan uit een naaiatelier, huiswerkbegeleiding, taallessen, kinderfeesten, maatschappelijk werk en dienstverlening. Het loopt storm: voor alle activiteiten hebben we wachtlijsten die we door het werven van extra vrijwilligers snel proberen op te heffen. De sociaal maatschappelijke activiteiten zijn gericht op integratie en zelfredzaamheid: beheersing van de Nederlandse taal en onderwijs zijn daarbij sleutels. Een prachtige bijkomstigheid van deze activiteiten is dat er onderlinge verbinding ontstaat tussen wijkbewoners die elkaar anders niet zouden ontmoeten of zelfs zouden vermijden. Bij al deze diaconale activiteiten doen moslims mee. Waar het bij een identiteitsgebonden activiteit een drempel voor hen is om binnen te komen, is dat bij deze activiteiten niet het geval.

Lees hier meer op de site van de IZB

Klik hier voor de website van ''Licht op Zuid''

Opbrengst diaconaal project

Alle clubs en verenigingen dragen dit seizoen hun steentje bij aan het diaconale doel.

Op dit moment is er

€ 0,00 

opgehaald voor het diaconale doel van dit jaar.

[update: 15-9-2020]

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info @hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige