slide 1

Met hart en ziel

Jaarthema 2018/2019

 

Kennis van God en kennis van de Bijbel is belangrijk. Toch verandert een mens niet door kennis alleen. Dat is in het gewone leven al zo. Daar is een passie voor nodig: de wil en het verlangen om te veranderen: Met hart en ziel!

 

Weten dat het ongezond is om te veel fastfood te eten, is niet genoeg om de gewoonte te veranderen om elke week een paar keer bij de McDonand’s langs te gaan. Daar is een passie voor nodig: de wil en het verlangen om gezonder te worden. Zo is het ook in het geloof. Kennis van God is nodig, maar op zich niet genoeg om te veranderen. In de Bijbelse betekenis van het woord ‘kennis’ zit dat al besloten. Daar betekent kennis van God niet alleen dat je dingen over Hem weet, maar vooral dat je Hemzelf kent! God kennen is in feite hetzelfde als Hem liefhebben! Dán pas gaat een mens veranderen. Als hij gedreven wordt door liefde tot God, heeft hij passie om oude gewoonten kritisch onder ogen te zien en nieuwe gewoonten te ontwikkelen.

Op verschillende momenten zullen hier dit seizoen bij stilstaan, onder het thema: Met hart en ziel!

Activiteiten

Alle activiteiten rond het thema "Met hart en Ziel" en diaconaal project " Mercy Ships": 

  • 23-09-2018 Startzondag (Hart en Ziel)
  • 07-22-2018 Dankdagviering(Hart en Ziel)
  • 18-11-2019 Preeklunch 12-25 jaar (Hart en Ziel)
  • 27-11-2018 Ontmoetingsmiddag (Mercy Ships)
  • 08-02-2019 Stroopwafelactie (Mercy Ships)
  • 07-04-2018 Afsluiting winterwerk (Hart en Ziel)
  • 20-04-2019 Paasontbijtactie (Mercy Ships)

Als gemeente zijn we ook geroepen om om te zien naar anderen. Dit jaar willen we in het bijzonder het werk van Mercy Ships steunen. Zij brengen hoop en genezing aan de allerarmsten in de wereld, omdat ieder mens kostbaar is. Meer informatie over het werk van Mercy Ships vind je op de website: www.mercyships.nl.

Alle clubs en verenigingen dragen dit seizoen hun steentje bij aan het diaconale doel.

Op dit moment is er

€ 1340,00 

opgehaald voor Mercy Ships.

[update: 24-04-2019]

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info@hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige