Wij geloven in Jezus, de Zoon van God

Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God, die wij kennen omdat hij als mens op aarde is geweest. Hij vertelde over God, Zijn Vader in de Hemel, die onze Schepper is. Dat Jezus aan het kruis gestorven is, was niet alleen verschrikkelijk tragisch (en brutaal van de mensen!), het was ook bevrijdend. Want Hij gaf Zijn leven op, om iedereen die in Hem gelooft, te verzoenen met God. Zo wordt de afstand die er door de zonde is gekomen tussen God en mensen overbrugd. De Bijbel bevat in de kern eigenlijk een uitnodiging: kom, dankzij Jezus, weer terug bij God je Schepper! In de kerk helpen we elkaar om die weg te gaan, om allerlei vragen die we kunnen hebben met elkaar te delen en ook deze God te dienen in ons leven van elke dag. Een kernwoord in het leven van Christenen is hoop. De eerste christenen vertelden op overtuigende wijze hoe ze de opgestane Jezus gezien hadden. De Bijbel legt uit wat Zijn opstanding betekent: de dood heeft niet meer het laatste woord. Jezus is erdoor gegaan en heeft zo een nieuwe werkelijkheid geopend. Wie Hem volgt als gelovige, zal Hem ook daarin volgen.

Wat we geloven

Het gaat de goede kant op! Op het eerste gezicht zou je dat misschien niet denken te midden van alle crisis dichtbij en ver weg, maar een groeiende groep mensen wereldwijd is er vast van overtuigd: God is er, Hij staat boven alles en Hij belooft een nieuwe hemel en aarde. De dingen op deze wereld zullen niet altijd blijven zoals ze zijn: er komt iets nieuws dat volkomen goed en gaaf is. Soms merken we er al iets van als we samen komen in de kerk, als we Gods stem horen in de Bijbel, of als we voelen dat God ons kracht geeft in ons leven van elke dag. We leren van Jezus om nu al zo te leven zoals het straks zal zijn. Natuurlijk kan dat niet helemaal, we staan tenslotte ook met beide benen op deze wereld, maar tegelijk zijn we niet hetzelfde als iedereen: het liefst zouden we net zo het verschil maken als Jezus in wie we geloven.

2000 jaar geleden

2000 jaar geleden waren er een stuk of twintig mensen die in Hem begonnen te geloven en inmiddels zijn het er 2,2 miljard. Hoe is dat zo gegaan? Het heeft alles te maken met het feit dat Jezus uit de dood is opgestaan. Toen Zijn leerlingen Hem na Zijn dood ontmoeten, werden zij apostelen die de wereld in gingen om het christelijk geloof door te geven. De kerk in Hagestein gaat uiteindelijk terug op dat gebeuren: door de eeuwen heen en van de ene op de andere generatie is het christelijk geloof in 21e eeuw in ons dorp iets wat leeft.

Identiteit

Geloven heeft een persoonlijke kant, maar is vanaf het allereerste begin ook iets van 'samen'. Dat 'samen' komt tot uiting in de kerk en plaatselijk in de gemeente. Jezus roept ons naar Zich toe en daarmee roept Hij ons tegelijkertijd samen tot een gemeenschap. Zoals een herder zijn schapen roept en er daardoor tegelijkertijd een kudde wordt gevormd rondom die herder. Behalve dat de gemeente er is tot opbouw van ons geloof, is zij er voor God en voor de wereld: we dienen en eren onze Heere en Heiland en mogen Zijn evangelie met woord en daad uitdragen in het dorp en wereldwijd.
De bron en de norm voor het gemeenteleven is de Bijbel. Op grond hiervan geloven wij in de drieenige God: Vader, Zoon en Heilige Geest.
We vinden het Bijbelse geloof verwoord in de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels, die ook wel de gereformeerde belijdenisgeschriften worden genoemd. Dat geeft meteen aan hoe wij in de Protestantse Kerk willen staan:
Gehoorzaam aan Schrift en belijdenis. We zijn er verwonderd over dat er sinds de 12e eeuw een kerk staat in Hagestein, die aan het einde van de 16e eeuw is overgegaan tot de reformatie. Nog altijd is er een christelijke gemeente in het dorp.

Meer weten?

Zou je meer willen weten over God, de Bijbel en het christelijk geloof? In onze gemeente is er een speciale op weg-kring. Verder verwijzen we naar de websites: 

Predikant

Ds. P.J. Matze
Dorpsstraat 23
4124 AL Hagestein
predikant@ hervormdhagestein-hoefenhaag.nl

Dorpsstraat 26 4124 AM Hagestein +31347-351210 info(at)hervormdhagestein-hoefenhaag.nl Kerkdiensten: zo 9:30u en zo 18:30u